SEGURETAT EN OBRES

Xarxes de seguretat per a obres
Les xarxes de seguretat per a obres serveixen per evitar la caiguda en altura de treballadors i operaris. En aquest sentit, la Llei de Prevenció de Riscos laborals estableix que s'han d'utilitzar aquestes xarxes de protecció per prevenir els danys personals en qualsevol caiguda al buit en el treball del sector de la construcció i les obres.
A RMG-Redes oferim un servei de distribució de xarxes de protecció per a obres: fabriquem 5 tipus de xarxes per a la seguretat en obres, cadascuna amb formes diferents, però totes amb la mateixa fi, assegurar als treballadors.
Xarxes tipus V
Es munten en una estructura prefixada i se subjecten a un suport tipus horca. Aquestes van fixades en la part superior i en la part inferior del forjat de construcció. La mesura estàndard és de 5 x 10 metres i presenten un marc de corda perimetral.

Xarxes tipus S
Són xarxes de seguretat dissenyades per a la protecció de buits horitzontals. Aquestes xarxes estan fabricades per aguantar i suportar molt pes i resistir els impactes.

Xarxes tipus T
Són xarxes que se subjecten a una estructura tipus safata. Aquestes xarxes són molt resistents i fortes. La mesura estàndard és de 3 x 4,50 metres.

Xarxes tipus U
Són xarxes dissenyades per cobrir les superfícies verticals i així evitar qualsevol caiguda al buit.

Les xarxes tipus U són les xarxes de barana, construïdes a partir del rombe amb nus per poder suportar més pes. La mesura estàndard és d'1 x 2,50 metres. Estan fabricades amb Poliamida (nylón) 100%. 

Xarxes de protecció de fons d'encofrat
Són xarxes de seguretat que s'instal·len entre l'estructura i els taulers de l'encofrat per evitar la caiguda dels treballadors i/o objectes.