ANTI ENDERROCS

Xarxes i mosquiteres per evitar la caiguda de rebles
A RMG-Redes distribuïm xarxes antienderrocs, unes xarxes de protecció per a façanes i estructures en males condicions o que s'estan reparant, per evitar que els enderrocs que es poden desprendre d'aquestes causin danys en els vianants.
Les nostres xarxes verticals de protecció per a façanes suposen un alt grau de seguretat gràcies a la seva resistència als cops i al pes. Aquestes xarxes protegeixen de caigudes de rebles, sigui el que sigui l'altura a la qual caiguin. L'objectiu és protegir a qualsevol persona o cosa que estigui sota l'edifici en mal estat i evitar que la caiguda d'objectes o rebles causin algun dany, físic o material.