INSTAL·LACIÓ GÀBIA PER A AUS

Instal·lació d'una gàbia per a aus a Barcelona

Es va dur a terme una instal·lació d'una gàbia per a aus a Barcelona. Les gàbies d'aus eviten que els animals s'escapin d'ella i es poden fabricar de qualsevol mesura.
 
+
+
+