CASTELLERS

Xarxes de seguretat per Castellers
RMG-Redes fabriquem i instal·lem xarxes per castellers. Amb els anys ens hem anat especialitzant en tot tipus d'esports i hem arribat a ser especialistes en xarxes de seguretat per a assajos de castellers.
Els castellers o torres humanes són una tradició centenària nascuda a Catalunya que cada vegada està guanyant més adeptes fora de les seves fronteres originals. La pràctica dels castellers requereix molta disciplina i concentració per aconseguir que la torre humana no caigui. A causa del risc existent que comporta la seva pràctica, els seus participants han d'estar ben protegits, tant en els assajos com en les seves exhibicions.

A RMG-Redes estem compromesos amb la seguretat i és per aquesta raó que oferim unes xarxes de seguretat totalment adaptades a les necessitats de la pràctica de castells.
Particularitats de les xarxes per Castellers
Una pràctica tan arrelada com els castells requereix màximes mides de seguretat en els locals d'assaig. És per això que les xarxes de seguretat s'han convertit, juntament amb els cascos i els sòls atenuants d'impactes, en un imprescindible en els locals d'assajos de castellers.

Les xarxes que s'utilitzen en els locals d'assajos han de tenir algunes particularitats que altres xarxes no tenen. Per exemple, en la part central la malla ha de tenir alguns forats més grans que permetin el pas dels castellers. Així, la xarxa de castellers es col·loca per sobre de la base o pinya i actua de protecció pels quals es troben en posicions més elevades (el pilar).

Les xarxes de seguretat de Castellers permeten un assaig intensiu amb poques persones. Això és així perquè la mateixa xarxa no pot ser de grans dimensions perquè ha d'esmorteir de caigudes sense que aquestes provoquin lesions als quals es troben per sota. També és important esmentar que són xarxes mòbils per poder facilitar el seu muntatge en els locals d'assaig.

Concretament en la fabricació de xarxes per castellers treballem amb la poliamida o niló 100% per la seva alta resistència i tenacitat davant les caigudes típiques dels assajos.

Al nostre catàleg pots trobar diversos exemples de xarxes de seguretat. Demana ara un pressupost sense compromís de la teva xarxa de castellers.