INSTAL·LACIÓ PER AL CLUB DE GOLF DE LLAVANERES

Instal·lació de xarxes de golf a Llavaneres

Es van fabricar i es van instal·lar diverses xarxes de grans dimensions de color verd per cobrir els camps del Club de Golf de Llavaneres. La funció de les xarxes de golf és la de protegir i evitar les pèrdues de pilotes al ser colpejades.
 
+
+
+