GÀBIA DE GOLF DIR DIAGONAL

Instal·lació d'una gàbia de golf per al DiR Diagonal

Instal·lació d'una gàbia de golf per practicar el cop i assegurar que les pilotes no sortissin de la gàbia a les instal·lacions de DiR Diagonal.
Es van implementar xarxes especials per impacte directe.
 
+
+
+
+